รายวิชาที่มีอยู่

แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (GCP)

แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (GCP)

Course

การอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

การอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

Course

ข่าวและประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบขึ้นทะเบียนผู้สั่งใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์

โดย นพพร ชัยวังเย็น -

                     ..